O nas

Kiedy i w jaki sposób narodził się pomysł Inicjatywy Muzyczni?

Pierwsze spotkanie Inicjatywy Muzyczni, w skrócie: Muzycznych, miało miejsce 12 stycznia 2008 roku w kościele pod wezwaniem Św. Brata Alberta w Krakowie. Gospodarzami i współzałożycielami Muzycznych była tamtejsza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nowe Życie”. Drugą wspólnotą-założycielką była wspólnota „Nazaret” z Myślenic. Sam pomysł założenia grupy zrodził się z inicjatywy lokalnych diakonii muzycznych Odnowy w Duchu Świętym, które do swojego rozwoju potrzebowały wymiany doświadczeń z pozostałymi diakoniami w ramach jednej archidiecezji. Drugim ważnym czynnikiem decydującym o naszym powstaniu była obserwacja posługi muzycznej podczas pierwszej, ogólnopolskiej sesji charyzmatycznej o nazwie „Strumienie Miłosierdzia” w 2007 roku. Służyły wówczas trzy zespoły muzyczne i stwierdziliśmy, że stworzenie jednego, większego zespołu ułatwi dźwiganie tego rodzaju wyzwania w przyszłości.

Kto tworzy Inicjatywę Muzyczni?

Inicjatywę tworzą katolicy, w większości zrzeszeni we wspólnotach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Należą do niej także osoby sympatyzujące z ruchem charyzmatycznym, a nie będące członkami wspólnot. Naszymi przełożonymi w hierarchii Kościoła są koordynatorzy ( świecki i duchowny) należący do Koordynacji Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

Jak wygląda nasza formacja duchowa i muzyczna?

Nasza formacja ma na celu rozwój poszczególnych członków diakonii w posłudze muzycznej i duchu uwielbienia. Organizujemy comiesięczne spotkania formacyjne składające się z modlitwy, nauki śpiewu i nauki gry na instrumentach. Staramy się budować wzajemne relacje przyjaźni podczas kilkudniowych wyjazdów wakacyjnych oraz krótkich wypadów w ciągu roku do różnych miejsc w kraju. Wspólna posługa owocuje więziami, które sprawiają, że wiele osób pozostaje ze sobą w stałym kontakcie także poza spotkaniami „Muzycznych”.

W co się angażujemy?

Naszym najważniejszym wyzwaniem w ciągu roku jest posługa muzyczna podczas sesji charyzmatycznej "Strumienie Miłosierdzia".
W miarę możliwości włączaliśmy i włączamy się także w inne dzieła ewangelizacyjne, takie jak "Jezus na lodowisku" czy "Uwielbienie na Rynku".

Gdzie można nas usłyszeć?

Od października 2017 roku spotkania Muzycznych odbywać się będą w Krakowie przy kościele św. Jana Kantego (ul. Jabłonkowska 18), w drugą sobotę miesiąca. Dostępna jest także nasza płyta „Strumienie Żywej Wody”, którą można nabyć podczas Strumieni Miłosierdzia, a o której szerzej piszemy w zakładce Płyty.

Jakie ma plany na najbliższą i dalszą przyszłość?

Staramy się wsłuchiwać w głos i przynaglenia Ducha Świętego, który tchnie i wieje jak chce, skąd chce i gdzie chce... On jest naszym planem od Ojca i Syna na naszą najbliższą i dalszą przyszłość - ufamy, że nas prowadzi i poprowadzi. Konkretne kroki na tej drodze można śledzić na bieżąco w zakładce News.